MENU.png

VAZNI DATUMI

« Jul 2019 »
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4Spisak priloga za ogradu sehidskog mezarja "Skela" koji su uplaceni kod blagajnika

NAPOMENA: OVAJ SPISAK PRILOGA OBUHVATA PRILOGE KOJI SU UPLACENI KOD BLAGAJNIKA. PORED OVOG SPISKA UPLACENA SU SREDSTVA KOJA SU PRIKUPILI: SULJO HALALKIC, KRANTIC MIRSADA, KADIRIC NEDIM I EDIN GLAVAS.

SPISAK JE AZURIRAN 5.8.2013. - SPISAK SE AZURIRA MJESECNO

 

  IME I PREZIME KM $ SKR AUS $ CHF CAN $
1 Habibović Halid i Fahira 200            
2 Jakupović Sajma 30            
3 Redžić Velida 20            
4 Okić Hajra 370            
5 Kahrimanović Husnija   20          
6 Pašalić Azra 300            
7 Selman Mustafa   50          
8 Sevlić Muhiba 100            
9 Memić Sulejman 100            
10 Sevlić Samir 100            
11 Kapetanović Mustafa 50            
12 Čaušević Medina 50            
13 Selimbegović Đemka 50            
14 Dizdarević Suvada 200            
15 Henkel Emina   50          
16 Dubinović Emina   50          
17 Ribić Renata   50          
18 Kajdić Asim i Merima           100  
19 Semenić Asim 100            
20 Ćatić Adnana     100        
21 Suljanović Edina 100            
22 Džafić Edin       500      
23 Čaušević Derviša 100            
24 Redžić Husein i Munevera 150            
25 Redžić Enes i Jasmina 300            
26 Selak Adnan,Azra,Haris i Dino 300            
27 Muranović Muharem i Damir 100            
28 Grozdanić Fikreta,Amra i Fuad 100            
29 Kapetanović Senija 100            
30 Grozdanić Halid i Senada     200        
31 Turšić Azra i djeca 200            
32 Bajramović Rahim-Rapa 100            
33 Žene OFK Berek 207            
34 Muratović Muhamed 50            
35 Muranović Asmir 100            
36 Kodžić Derviša       1000      
37 Zenkić Anel     100        
38 Sarajlić Mirsada 100            
39 Muranović Mubera 500            
40 Kukić Sabina i porodica   100          
41 Kodžić Vedran,Zemira i Gina 200            
42 Bilkić Elvis - Bili           200  
43 Alić Nedžad 100            
44 Sivac Sebina 200            
45 Cerić Ismeta 300            
46 Zahirović Edhem,Emir i Enes 300            
47 Fočak Mirsada i Čehić Rezija   100          
48 Džubur Fikreta 100            
49 Džubur Mirzed     50        
50 Medić Mesudija 50            
51 Bašić Fehret   100          
52 Filipović Huse 50            
53 Sušić Džehva 50            
54 Hergić Sead     50        
55 Ramić Adnan     50        
56 Ramić Fajko     100        
57 Ćuskić Fikret 300            
58 Avdagić Raifa   100          
59 Kljunić Nasution 100            
60 Muković Amra I Sanel 300            
61 Dr. Spahić Munir 600            
62 Ćordić Junuz 50            
63 Novljaković Ragib 20            
64 Čirkić Dževad i Hasnija 300            
65 Đulkić Hadžija 50            
66 Bešić Edhem 100            
67 Bedžeti Adem 200            
68 Kodžić Layla 200            
69 Sajdović Džemail i Behija 300            
70 Talić Asima 50            
71 Crnalić Vehbija 100 50          
72 Đulkić Adil 100            
73 Jusufović Sajima 30            
74 Krkić Zlatija 100            
75 Rizvanović Derviš-Vićo   250          
76 Suljanović  70            
77 Čulić Dževad 200            
78 Učesnici utakmice starih-mladih 540 100          
79 Korić Aida 50            
80 Kulašić Sabina   50          
81 Bašić Ifeta 50            
82 Selman Said   50          
83 Alajbegović Faruk   100          
84 Murić Enes 100            
85 Suljanović Šefika   50          
86 Ališić Mirsada i Almir 100            
87 Avdagić Ajna 50            
88 Trto Hazim 50            
89 Bešić Nihad 100            
90 Crnalić Edin 100            
91 Suljanović Muhiba i Narcis 100            
92 Suljanović Josipa 20            
93 Čanić Sunita,Fatima,Jasminka     1000        
94 Burazorović Izeta       100      

Powered by CuteNews