MENU.png

VAZNI DATUMI

« Jul 2019 »
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4Spisak priloga za ogradu sehidskog mezarja "Skela" koji su uplaceni kod blagajnika

NAPOMENA: OVAJ SPISAK PRILOGA OBUHVATA PRILOGE KOJI SU UPLACENI KOD BLAGAJNIKA. PORED OVOG SPISKA UPLACENA SU SREDSTVA KOJA SU PRIKUPILI: SULJO HALALKIC, KRANTIC MIRSADA, KADIRIC NEDIM I EDIN GLAVAS.

SPISAK JE AZURIRAN 8.11.2013.

 

 
IME I PREZIME KM $ SKR AUS $ CHF
1
Habibović Halid i Fahira 200          
2
Jakupović Sajma 30          
3
Redžić Velida 20          
4
Okić Hajra 370          
5
Kahrimanović Husnija   20        
6
Pašalić Azra 300          
7
Selman Mustafa   50        
8
Sevlić Muhiba 100          
9
Memić Sulejman 100          
10
Sevlić Samir 100          
11
Kapetanović Mustafa 50          
12
Čaušević Medina 50          
13
Selimbegović Đemka 50          
14
Dizdarević Suvada 200          
15
Henkel Emina   50        
16
Dubinović Emina   50        
17
Ribić Renata   50        
18
Kajdić Asim i Merima           100
19
Semenić Asim 100          
20
Ćatić Adnana     100      
21
Suljanović Edina 100          
22
Džafić Edin       500    
23
Čaušević Derviša 100          
24
Redžić Husein i Munevera 150          
25
Redžić Enes i Jasmina 300          
26
Selak Adnan,Azra,Haris i Dino 300          
27
Muranović Muharem i Damir 100          
28
Grozdanić Fikreta,Amra i Fuad 100          
29
Kapetanović Senija 100          
30
Grozdanić Halid i Senada     200      
31
Turšić Azra i djeca 200          
32
Bajramović Rahim-Rapa 100          
33
Žene OFK Berek 207          
34
Muratović Muhamed 50          
35
Muranović Asmir 100          
36
Kodžić Derviša       1000    
37
Zenkić Anel     100      
38
Sarajlić Mirsada 100          
39
Muranović Mubera 500          
40
Kukić Sabina i porodica   100        
41
Kodžić Vedran,Zemira i Gina 200          
42
Bilkić Elvis - Bili           200
43
Alić Nedžad 100          
44
Sivac Sebina 200          
45
Cerić Ismeta 300          
46
Zahirović Edhem,Emir i Enes 300          
47
Fočak Mirsada i Čehić Rezija   100        
48
Džubur Fikreta 100          
49
Džubur Mirzed     50      
50
Medić Mesudija 50          
51
Bašić Fehret   100        
52
Filipović Huse 50          
53
Sušić Džehva 50          
54
Hergić Sead     50      
55
Ramić Adnan     50      
56
Ramić Fajko     100      
57
Ćuskić Fikret 300          
58
Avdagić Raifa   100        
59
Kljunić Nasution 100          
60
Muković Amra I Sanel 300          
61
Dr. Spahić Munir 600          
62
Ćordić Junuz 50          
63
Novljaković Ragib 20          
64
Čirkić Dževad i Hasnija 300          
65
Đulkić Hadžija 50          
66
Bešić Edhem 100          
67
Bedžeti Adem 200          
68
Kodžić Layla 200          
69
Sajdović Džemail i Behija 300          
70
Talić Asima 50          
71
Crnalić Vehbija 100 50        
72
Đulkić Adil 100          
73
Jusufović Sajima 30          
74
Krkić Zlatija 100          
75
Rizvanović Derviš-Vićo   250        
76
Suljanović  70          
77
Čulić Dževad 200          
78
Učesnici utakmice starih-mladih 540 100        
79
Korić Aida 50          
80
Kulašić Sabina   50        
81
Bašić Ifeta 50          
82
Selman Said   50        
83
Alajbegović Faruk   100        
84
Murić Enes 100          
85
Suljanović Šefika   50        
86
Ališić Mirsada i Almir 100          
87
Avdagić Ajna 50          
88
Trto Hazim 50          
89
Bešić Nihad 100          
90
Crnalić Edin 100          
91
Suljanović Muhiba i Narcis 100          
92
Suljanović Josipa 20          
93
Čanić Sunita,Fatima,Jasminka     1000      
94
Burazorović Izeta       100    
95
Zečić Zehra i Mirzet   50        
96
Sadić Dedo 50          
97
Kučković Jasim 100          
98
Crnolić Suvad 300          
99
Bašić Emsud   100        
100
Mešić Kasim 50          
101
Habibović Ishak 100          
102
Bašić Dževad   100        
103
Burazorović Husein zv. Hadžo 200          
104
Habibović Dženan 50          
105
Bilkić Razija 100          
106
Bilkić Edin 50          
107
Jakupović Edin 100          
108
Beglerbegović Enes 50          
109
Kovačević Džehva 50          
110
Džafić Smail 100          
111
Alagić Samira   50        
112
Hrnčić Esma   50        
113
Keranović Džemal 100          
114
Keranović Bećo 100          
115
Cleqrwater-Sent Pitersburg     650      
116
Muračević Armin 200          
117
Arifagić Muhamed i Merima 100          
118
Bašić Rifet 50          
119
Rešić-Bostanci Emina   50        
120
Bostanci Belma   100        
121
Rešić Muharem     200      
122
Mujagić Sevlija     80      
123
Velić Senija 30          
124
Gavranović Fadila   50        
125
Bešić Elvis i Ajša   100        
126
Benić Emir 500          
127
Bajramović Mirzet-Raho 100          
128
Crnkić Dževad i Muhiba 100          
129
Jakupović Ermin i Familija 100          
130
Kaltak Muharem 300          
131
Bašić Eldin 100          
132
Ahmet ef. Rahmanović 100          
133
Konjević Asima i Mirsad 100          
134
Jusufović Senad         100  
135
Ganić Beisa 50          
136
Hadžić Fikra 100          
137
Arnautović Džemila i Deni   600        
138
Halid Bešlić   150        
139
Kapo Vahid       1500    
140
Jusufović Nedžad         50  
141
Karupović Amir         100  
142
Crnalić Mensur         50  
143
Baltić Asmir i Arzija 50          
144
Talundžić Halil-Halko   100        
145
Hamulić Ramo 40          
146
Habibović Kada 50          

 

Powered by CuteNews